استاد حساب | دکتر رضا آقامحمدی

رضا آقامحمدی

مدیر عامل شرکت آرتین حسابگر آسیا

درباره استاد:
یکی از برترین متخصص مدیریت مالی و حسابداری کشور عزیزمان ایران 
34 سال تجربه و تخصص کاهش هزینه ها و ساختار دهی مالی و حسابداری شرکت ها و هلدینگ های خصوصی و دولتی

آدرس ایمیل

info@ostadhesab.com

صفحه اینستاگرام

info@ostadhesab.com

شماره تماس

02122331062

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، شمس آباد ، خیابان ریحانی

ماموریت و بیوگرافی

رضا آقامحمدی در سال 1365 شروع به آموزش و خدمت در رسته ی مالی و اداری نیروی انتظامی نمود و در 1367 شروع به تحصیل در رشته کارشناسی حسابداری نموده است و اکنون دارای مدرک کارشناسی ارشد در حسابداری و دکترای در حال دفاع  حسابداری از دانشگاه آزاد است. او یکی از افرادی است که یک مسیر تخصصی را از ابتدا شروع و طی طریق نموده و دقیقا معنای متخصص را به نمایش گذاشته است و هر روز در حال رشد و یادگیری در آن حوزه است. رضا آقامحمدی در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها و هلدینگ های دولتی و خصوصی به علت توانایی های تخصصی و تعهد همواره در بالاترین جایگاه سازمانی مالی و حسابداری هم در رسته ی اجرایی و هم در نظارت و مشاوره خدمات ارایه داده است. از جمله : سازمان انرژی اتمی در سمت های معاونت پشتیبانی شرکت تولید مواد و  سوخت هسته ای ، معاونت پشتیبانی شرکت فناوری های پیشرفته ایران و مدیر مالی شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای بوده و همچنین در سایر سازمان ها و بخش خصوصی شامل معاونت پشتیبانی و مدیر مالی شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانی و ورزشی کل کشور ، مشاور مالی و محاسباتی سازمان زندان های کل کشور ،سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد موسسه همیار حساب ، رییس و کارشناس حسابداری و بودجه سایر سازمان ها ،شرکت ها و هلدینگ های کشور .

مهم ترین ماموریت کسب و کار رضا آقامحمدی  پیشرفت و کسب سود همراه با آرامش شرکت ها و هلدینگ های کشور عزیزمان ایران است.

مهم ترین سوابق اجرایی ، علمی و عضویت های تخصصی

 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( 1374 تا هم اکنون )
 • عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران ( هم اکنون )
 • عضو هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای کشور ( 1388 تا 1390 )
 • عضو هیات مدیره انجمن حمایت از زندانیان ( 1397 تا 1399)
 • عضو هیات مدیره شرکت پیشکسوتان (1384 تا 1386)
 • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان ( 1383 تا 1385 )
 • عضو هیات مدیره شرکت پالایشگاهی پترو پیمان دانا ( 1394 تا 1395)
 • عضو هیات مدیره شرکت پالایشگاهی پیمان پلیمر چابهار ( 1394 تا 1395 )
 • خدمات مشاوره در امور حسابداری ، مالی و حسابرسی ………………………………………….((بسیاری از شرکت ها و سازمان ها))
 • مدرس دانشگاه و مراکز آموزشی…………………………………………………….. ((دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزشی))
 • مشاور مالی و محاسباتی……………………………………………………………………………………………………. ((سازمان زندانها))
 • معاونت مالی و اداری …………………………………………………………((شرکت مدیریت وطرح و اجرا سازمان تامین احتماعی))
 • معاونت پشتیبانی ………………………………………………………………..(( شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای کشور))
 • معاونت پشتیبانی ………………………………………………………………………………….(( شرکت فناوری های پیشرفته ایران ))
 • مدیر امور مالی ………………………………………………………….((شرکت اکتشاف و تامین مواد اولیه صنعت هسته ای کشور))
 • معاونت پشتیبانی و مدیر مالی ………………………………….((شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمان ورزشی کل کشور))
 • معاون مالی و اقتصادی ……………………………………………………………………………………….((شرکت پیشگان نفت دانا))
 • معاون اداری و مالی …………………………………………………………………………………………(شرکت گنج آفرینان ایرانیان))
 • سرپرست حسابرسی و حسابرس ارشد……………………………………………………………(( موسسه حسابرسی همیار حساب))
 • رئیس و کارشناس حسابداری و بودجه ………………………………………………………………..((سایر شرکت ها و سازمان ها))
 • حسابداری خبره مدیریت (CIMA FARSI) ……………………………………………..((360 ساعت انجمن حسابداران خبره ایران))
 • مدیریت مالی …………………………………………………………………………….((250 ساعت ساعت سازمان مدیریت صنعتی))
 • مدیریت حرفه ای منابع انسانی ……………………………………………….((100 ساعت مرکز مطالعات بهرهوری و منابع انسانی))
 • مروری بر حسابداری مالی، حسابداری صنعتی و حسابرسی …………………………((156 ساعت انجمن حسابداران خبره ایران))
 • قوانین مالیاتی و تجارت ………………………………………………………………….(( 48 ساعت انجمن حسابداران خبره ایران))
 • مدیریت استراتژیک …………………………………………………………………………….((48 ساعت موسسه توسعه مدیریت ))
 • مدیریت عمومی واحدهای اقامتی …………………………………………………………………..((220ساعت مرکز آموزش طوس))
 • دورههای آموزشی (خصصی/مدیریتی/اداری/عمومی)……………………………………………((361 ساعت سایر مراکز آموزشی))
 • دانشجوی در حال دفاع دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی……………….1394
 • فوق لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی……………………………………1392
 • لیسانس حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………..1367
 • تاثیر روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس بر بازده سهام آنها…………..پایان نامه کارشناسی ارشد

 • نقش تکنیک های نوین حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد مدیران…………………….دومین همایش ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم مدیریت و حسابداري
 • The Effect of Corporate Value on Finanace-Provision Policies of Corporates………………….International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) ISSN 2231-2935
 • The Effect of Corporate Value on Finanace-Provision Policies of Corporates………..International Conference on Management, Economics & Financial Systems
 • The Effect of Financing Methods on Stock Returns of Companies Accepted in Stock Exchange…………………International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS) ISSN 2231-2935
 • The Effect of Financing Methods on Stock Returns of Companies Accepted in Stock Exchange……………International Conference on Management, Economics & Financial Systems
 • The relationship between deferred taxes and ownership structure of listed corporates in Tehran Stock Exchange…………….The Second International Conference on New Approaches in Sciences, Engineering and Technology
 • The relationship between deferred taxes and ownership structure of listed corporates in Tehran Stock Exchange………….BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS ISSN 0340-5370
 • ارزیابی عملكرد واحدهای تصمیم گیرنده با حضور داده های تصادفی از توزیع نرمال کمك تحلیل پوششی داده ها …………….کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علوم مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده با ساختار خطا کمک تحلیل پوششی داده ها………….کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی در علوم مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دوره های ارائه شده توسط این مدرس